Ukrainian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

 

Заява керівництва

щодо реалізації політики в сфері якості й досягненні цілей діяльності органу з сертифікації персоналу «Фітоветсерт»

Впровадження заявленої політики у сфері якості, її розуміння й реалізація здійснюється керівництвом ОСП завдяки наявній організаційній структурі, розподілу відповідальності й повноважень, організації підготовки кваліфікованого персоналу, нормативній документації, технічним ресурсам, контролю за виконанням сертифікаційних робіт.

Досягнення цілей діяльності ОСП забезпечується:

 • персоналом, компетентним з питань сертифікації персоналу;
 • залученням на договірній основі до сертифікації персоналу організацій, представників інших органів по сертифікації, аудиторів по сертифікації й кваліфікованому персоналу для проведення іспитів й оцінки компетентності персоналу, що претендує на сертифікацію;
 • наявністю актуалізованого фонду й дотримання вимог діючих нормативних документів;
 • чітким розподілом повноважень і відповідальності між персоналом ОСП щодо виконання обов’язків, що впливають на якість і задоволеність зацікавлених сторін (матриця відповідальності (додаток 5) та посадові інструкції персоналу);
 • виконанням процедури аудиту, забезпеченням доступу до всіх аспектів діяльності ОСП особам, що здійснюють нагляд;
 • систематичною розробкою й реалізацією коригувальних і запобіжних дій, спрямованих на усунення встановлених і потенційних причин невідповідностей відповідно до методик (Порядок визначення заходів для проведення коригувальних дій (М-10.2-07), Порядок застосування запобіжних заходів (М‑10.2-08);
 • гарантуванням збереження конфіденційності інформації, що несе виробничу або комерційну таємницю заявника, отриману під час сертифікації персоналу.

Відповідальним за функціонування системи управління ОСП відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17024:2012 є керівник з якості. Політика в області якості доведена до персоналу ОСП.

Керівництво забезпечує, щоб цю політику розуміли впроваджували й підтримували на всіх рівнях організації.


Зобов’язання керівництва органу з сертифікації персоналу «Фітоветсерт» про неупередженість та об’єктивність

Орган з сертифікації персоналу "Фітоветсерт" (далі – ОСП) заявляє, що:

керівництво органу з сертифікації персоналу "Фітоветсерт" усвідомлює важливість неупередженості та об’єктивності в діяльності з сертифікації, вивчає джерела виникнення конфліктів інтересів, що можуть вплинути на неупередженість при проведенні сертифікації, вживає заходів щодо унеможливлення виникнення таких конфліктів інтересів та гарантує дотримання неупередженості та об'єктивності в своїй діяльності з сертифікації.

З метою забезпечення неупередженості своїх рішень керівництво ОСП бере на себе зобов'язання забезпечувати неупередженість дій при сертифікації персоналу.

При цьому:

 1. ОСП цілком виключає у своїй діяльності дискримінаційний підхід до замовників на будь-яких підставах.
 2. доступ до послуг, що надаються ОСП в межах його повноважень, і рівні економічні і юридичні права мають всі замовники незалежно від типу, масштабу, розташування та сфери діяльності їх організацій.
 3. рішення ОСП приймаються тільки на основі об'єктивних даних, отриманих при виконанні своєї сертифікаційної діяльності, і на них не впливають інтереси інших сторін чи осіб.
 4. ОСП не виконує роботи з сертифікації персоналу тих організацій-замовників, яким він надавав свої консультаційні послуги та допомогу у впровадженні системи.
 5. до виконання робіт з сертифікації залучається тільки той персонал ОСП, зовнішні організації або особи, які не мають особистої зацікавленості будь-якого характеру - фінансового, представницького, взаємозв'язків у минулому і сьогоденні тощо.

Якщо будь-які взаємини представляють неприпустиму загрозу неупередженості при проведенні сертифікаційних робіт, то ОСП такі роботи не проводить.

Орган з сертифікації персоналу "Фітоветсерт" визначив, проаналізував і задокументував можливі конфлікти інтересів, що виникають при його сертифікаційній діяльності, у тому числі, будь-які конфлікти, які є результатом його взаємозв'язків у складі єдиного підприємства.

ОСП вважає загрозою неупередженості своїм діям наступні основні потенційні джерела виникнення конфліктів інтересів:

 • матеріальна зацікавленість організації в цілому і її персоналу зокрема, пов'язана з тим, що джерелом доходів ОСП є кошти, які сплачує йому замовник за виконувані роботи із сертифікації;
 • існування в складі одного підприємства-юридичної особи різних підрозділів, що мають свої інтереси при виконанні функціональних обов'язків;
 • взаємини з центральними та місцевими органами влади, пов'язані з правами власності, владою, управлінням, розподілом ресурсів і фінансів, а також з їх регуляторною політикою у сфері підтвердження відповідності;
 • прихований або явний тиск, який чиниться зацікавленими організаціями, установами та центральними органами виконавчої влади України, дії інших Органів сертифікації, що обумовлені їх недобросовісною конкуренцією.

Орган з сертифікації персоналу "Фітоветсерт" не сертифікує персонал інших органів сертифікації щодо їх діяльності з сертифікації.

 

Заява керівництва щодо невтручання з боку ДНКІБШМ в діяльність органу з сертифікації персоналу «Фітоветсерт»

Державний науково-контрольний інститут біотехнологій і штамів мікроорганізмів в особі директора А.М. Головка розуміє всю важливість неупередженості при здійсненні органом з сертифікації персоналу «Фітоветсерт» (далі – ОСП) діяльності з сертифікації персоналу та контролює можливість виникнення конфліктів інтересів.

Під свою особисту відповідальність заявляю, що ДНКІБШМ гарантує неупередженість та об’єктивність діяльності ОСП та бере на себе зобов’язання:

 • сприяти функціонуванню ОСП «Фітоветсерт» відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17024:2012;
 • забезпечувати ОСП «Фітоветсерт» всіма необхідними матеріальними, людськими й фінансовими ресурсами, які необхідні для його роботи;
 • ОСП «Фітоветсерт» та його персонал не буде підлягати будь-якому адміністративному, комерційному або іншому втручанню з боку керівництва ДНКІБШМ, яке може вплинути на технічні судження й результати сертифікації;
 • не буде доручати ОСП «Фітоветсерт» види діяльності, які можуть вплинути на незалежність оцінок і висновків при проведенні сертифікації;
 • заробітна плата персоналу не буде залежати від результатів і кількості проведених робіт з сертифікації персоналу;
 • забезпечувати недопущення будь-якого впливу на результати сертифікації персоналу з боку сторонніх осіб, організацій або підприємств;
 • персонал ОСП не буде втягуватися в будь-яку діяльність, що знизила б довіру до компетентності, неупередженості або об'єктивності його діяльності.

 

Декларація щодо забезпечення конфіденційності інформації під час проведення робіт з сертифікації персоналу

Керівництво органу з сертифікації персоналу «Фітоветсерт» (далі – ОСП) декларує та гарантує забезпечення конфіденційності інформації, отриманої під час проведення робіт з сертифікації персоналу.

1 ОСП забезпечує збереження конфіденційності інформації шляхом:

- забезпечення вимог для зберігання документів, які містять конфіденційну інформацію (спеціальні шафи і журнали для обліку та реєстрації);

- призначення відповідальних за зберігання й ведення обліку видачі документів;

- доведення отриманої конфіденційної інформації тільки до тих співробітників органу, характер роботи яких має потребу в знаннях такої інформації;

- внесення вимог забезпечення збереження конфіденційної інформації до посадових інструкцій персоналу та до інших документів ОСП;

- призначення посадових осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації.

2 Особам, які володіють конфіденційною інформацією, що представляє комерційну таємницю, забороняється:

- передавати її іншим особам без дозволу керівника ОСП або його заступника;

- вести переговори про об'єкти, які представляють комерційну таємницю, у присутності сторонніх осіб;

- виносити робочі документи за межі підприємства.

3 За порушення вимог цієї Декларації, особи, які мають доступ до конфіденційної інформації, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

 

Заява керівництва щодо реалізації політики в сфері якості й досягненні цілей діяльності органу з сертифікації персоналу «Фітоветсерт»

Впровадження заявленої політики в сфері якості, її розуміння й реалізація здійснюється керівництвом ОСП завдяки наявній організаційній структурі, розподілу відповідальності й повноважень, організації підготовки кваліфікованого персоналу, нормативній документації, технічним ресурсам, контролю за виконанням сертифікаційних робіт.

Досягнення цілей діяльності ОСП забезпечується:

 • персоналом, компетентним з питань сертифікації персоналу;
 • залученням на договірній основі до сертифікації персоналу організацій, представників інших органів по сертифікації, аудиторів по сертифікації й кваліфікованому персоналу для проведення іспитів й оцінки компетентності персоналу, що претендує на сертифікацію;
 • наявністю актуалізованого фонду й дотримання вимог діючих нормативних документів;
 • чітким розподілом повноважень і відповідальності між персоналом ОСП щодо виконання обов’язків, що впливають на якість і задоволеність зацікавлених сторін (матриця відповідальності (додаток 5) та посадові інструкції персоналу);
 • виконанням процедури аудиту, забезпеченням доступу до всіх аспектів діяльності ОСП особам, що здійснюють нагляд;
 • систематичною розробкою й реалізацією коригувальних і запобіжних дій, спрямованих на усунення встановлених і потенційних причин невідповідностей відповідно до методик (Порядок визначення заходів для проведення коригувальних дій (М-10.2-07), Порядок застосування запобіжних заходів (М‑10.2-08);
 • гарантуванням збереження конфіденційності інформації, що несе виробничу або комерційну таємницю заявника, отриману під час сертифікації персоналу.

Відповідальним за функціонування системи управління ОСП відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17024:2012 є керівник з якості. Політика в області якості доведена до персоналу ОСП.

Керівництво забезпечує, щоб цю політику розуміли впроваджували й підтримували на всіх рівнях організації.

 

Зобов’язання керівництва органу з сертифікації персоналу «Фітоветсерт» про неупередженість та об’єктивність

Орган з сертифікації персоналу "Фітоветсерт" (далі – ОСП) заявляє, що:

керівництво органу з сертифікації персоналу "Фітоветсерт" усвідомлює важливість неупередженості та об’єктивності в діяльності з сертифікації, вивчає джерела виникнення конфліктів інтересів, що можуть вплинути на неупередженість при проведенні сертифікації, вживає заходів щодо унеможливлення виникнення таких конфліктів інтересів та гарантує дотримання неупередженості та об'єктивності в своїй діяльності з сертифікації.

З метою забезпечення неупередженості своїх рішень керівництво ОСП бере на себе зобов'язання забезпечувати неупередженість дій при сертифікації персоналу.

При цьому:

 1. ОСП цілком виключає у своїй діяльності дискримінаційний підхід до замовників на будь-яких підставах.
 2. доступ до послуг, що надаються ОСП в межах його повноважень, і рівні економічні і юридичні права мають всі замовники незалежно від типу, масштабу, розташування та сфери діяльності їх організацій.
 3. рішення ОСП приймаються тільки на основі об'єктивних даних, отриманих при виконанні своєї сертифікаційної діяльності, і на них не впливають інтереси інших сторін чи осіб.
 4. ОСП не виконує роботи з сертифікації персоналу тих організацій-замовників, яким він надавав свої консультаційні послуги та допомогу у впровадженні системи.
 5. до виконання робіт з сертифікації залучається тільки той персонал ОСП, зовнішні організації або особи, які не мають особистої зацікавленості будь-якого характеру - фінансового, представницького, взаємозв'язків у минулому і сьогоденні тощо.

Якщо будь-які взаємини представляють неприпустиму загрозу неупередженості при проведенні сертифікаційних робіт, то ОСП такі роботи не проводить.

Орган з сертифікації персоналу "Фітоветсерт" визначив, проаналізував і задокументував можливі конфлікти інтересів, що виникають при його сертифікаційній діяльності, у тому числі, будь-які конфлікти, які є результатом його взаємозв'язків у складі єдиного підприємства.

ОСП вважає загрозою неупередженості своїм діям наступні основні потенційні джерела виникнення конфліктів інтересів:

 • матеріальна зацікавленість організації в цілому і її персоналу зокрема, пов'язана з тим, що джерелом доходів ОСП є кошти, які сплачує йому замовник за виконувані роботи із сертифікації;
 • існування в складі одного підприємства-юридичної особи різних підрозділів, що мають свої інтереси при виконанні функціональних обов'язків;
 • взаємини з центральними та місцевими органами влади, пов'язані з правами власності, владою, управлінням, розподілом ресурсів і фінансів, а також з їх регуляторною політикою у сфері підтвердження відповідності;
 • прихований або явний тиск, який чиниться зацікавленими організаціями, установами та центральними органами виконавчої влади України, дії інших Органів сертифікації, що обумовлені їх недобросовісною конкуренцією.

Орган з сертифікації персоналу "Фітоветсерт" не сертифікує персонал інших органів сертифікації щодо їх діяльності з сертифікації.

 

Заява керівництва щодо невтручання з боку ДНКІБШМ в діяльність органу з сертифікації персоналу «Фітоветсерт»

Державний науково-контрольний інститут біотехнологій і штамів мікроорганізмів в особі директора А.М. Головка розуміє всю важливість неупередженості при здійсненні органом з сертифікації персоналу «Фітоветсерт» (далі – ОСП) діяльності з сертифікації персоналу та контролює можливість виникнення конфліктів інтересів.

Під свою особисту відповідальність заявляю, що ДНКІБШМ гарантує неупередженість та об’єктивність діяльності ОСП та бере на себе зобов’язання:

 • сприяти функціонуванню ОСП «Фітоветсерт» відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17024:2012;
 • забезпечувати ОСП «Фітоветсерт» всіма необхідними матеріальними, людськими й фінансовими ресурсами, які необхідні для його роботи;
 • ОСП «Фітоветсерт» та його персонал не буде підлягати будь-якому адміністративному, комерційному або іншому втручанню з боку керівництва ДНКІБШМ, яке може вплинути на технічні судження й результати сертифікації;
 • не буде доручати ОСП «Фітоветсерт» види діяльності, які можуть вплинути на незалежність оцінок і висновків при проведенні сертифікації;
 • заробітна плата персоналу не буде залежати від результатів і кількості проведених робіт з сертифікації персоналу;
 • забезпечувати недопущення будь-якого впливу на результати сертифікації персоналу з боку сторонніх осіб, організацій або підприємств;
 • персонал ОСП не буде втягуватися в будь-яку діяльність, що знизила б довіру до компетентності, неупередженості або об'єктивності його діяльності.

 

Декларація щодо забезпечення конфіденційності інформації під час проведення робіт з сертифікації персоналу

Керівництво органу з сертифікації персоналу «Фітоветсерт» (далі – ОСП) декларує та гарантує забезпечення конфіденційності інформації, отриманої під час проведення робіт з сертифікації персоналу.

1 ОСП забезпечує збереження конфіденційності інформації шляхом:

- забезпечення вимог для зберігання документів, які містять конфіденційну інформацію (спеціальні шафи і журнали для обліку та реєстрації);

- призначення відповідальних за зберігання й ведення обліку видачі документів;

- доведення отриманої конфіденційної інформації тільки до тих співробітників органу, характер роботи яких має потребу в знаннях такої інформації;

- внесення вимог забезпечення збереження конфіденційної інформації до посадових інструкцій персоналу та до інших документів ОСП;

- призначення посадових осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації.

2 Особам, які володіють конфіденційною інформацією, що представляє комерційну таємницю, забороняється:

- передавати її іншим особам без дозволу керівника ОСП або його заступника;

- вести переговори про об'єкти, які представляють комерційну таємницю, у присутності сторонніх осіб;

- виносити робочі документи за межі підприємства.

3 За порушення вимог цієї Декларації, особи, які мають доступ до конфіденційної інформації, несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

 

 

Конфіденційність

Керівництво ОСП декларує забезпечення конфіденційності інформації, отриманої під час проведення робіт із сертифікації персоналу.

 

На верх