Ukrainian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

 

Схеми сертифікації

Політика органу з сертифікації визначається в досягненні на міжнародному рівні професійного визнання фахівців, сертифікованих ОСП, та забезпеченні задоволення потреб підприємств усіх форм власності у сертифікованих спеціалістах.

Для кожної категорії сертифікації (в залежності від досвіду, освіти та стажу роботи на даній посаді) існує відповідна схема сертифікації. Відповідальність за організацію розробки схеми сертифікації персоналу несе керівник ОСП.

Схема сертифікації персоналу складена відповідно до потреб ринку й забезпечує вірогідність, конфіденційність і поліпшення професії й забезпечує систематичний процес проведення сертифікаційних робіт з урахуванням підтвердження компетентності сертифікованих осіб.

ОСП розробив та впровадив політики й процедури, необхідні для періодичного перегляду й внесення при необхідності виправлень до схеми, впровадження змін, а також для повідомлення зацікавлених сторін.

Критерії, відповідно до яких оцінюється компетентність особи, визначаються органом з сертифікації згідно з вимогами стандарту ISO/IEC 17024:2012 та іншими відповідними документами. При необхідності роз’яснень до сертифікаційної схеми щодо застосування цих документів, за завданням керівника ОСП такі роз’яснення розробляються уповноваженим персоналом, схвалюються Радою ОСП та документуються.

ОСП погоджує розроблену схему сертифікації персоналу з Радою й доводить до його відома пропозиції щодо внесення змін до вимог сертифікації. ОСП бере до уваги думки, висловлені членами Ради до ухвалення рішення про точну форму й дату змін.

Після ухвалення рішення та внесення змін до вимог, ОСП інформує зацікавлені сторони та сертифікований персонал. ОСП перевіряє протягом певного періоду разом з Радою органу з сертифікації відповідність сертифікованого персоналу зміненим вимогам.

Сертифікація містить такі елементи:

a) сфера сертифікації;

b) службові обов’язки та опис завдання;

c) необхідну компетентність;

d) здібності - можуть включати фізичні можливості, наприклад зір, слух і мобільність (якщо це застосовується);

e) умови (якщо це застосовується);

f) кодекс поведінки, який описує етичну або особисту поведінку, яку вимагає схема сертифікації (якщо це застосовується).

Схема сертифікації містить наступні вимоги до процесу сертифікації:

a) критерії для первинної та повторної сертифікації;

b) методи оцінювання для первинної сертифікації та повторної сертифікації;

c) методи нагляду та критерії (якщо це застосовується);

d) критерії для призупинення і анулювання сертифікатів;

e) критерії для зміни сфери або рівня сертифікації (якщо це застосовується).

ОСП має документи, які демонструють, що під час розробки та перегляду схеми сертифікації використовується наступне:

a) залучення відповідних спеціалістів;

b) використання відповідної структури, яка справедливо представляє інтереси всіх суттєво зацікавлених сторін, без переважання якогось інтересу;

c) визначення та уніфікація передумов, якщо це можна застосувати, з вимогами до компетентності;

d) визначення та уніфікація механізмів оцінювання з вимогами до компетентності;

e) аналіз службових обов’язків або методів роботи, який проводиться і оновлюється, для того щоб:

  • визначити завдання для результативної роботи;
  • визначити необхідну компетентність для кожного завдання;
  • визначити передумови (якщо це застосовується);
  • підтвердити механізми оцінювання та матеріали іспиту;
  • визначити вимоги до повторних сертифікацій та інтервал між ними.

Процесс подання заявки

Після подання заявки ОСП надає претенденту інформацію щодо процесу сертифікації відповідно до схеми сертифікації. Надана інформація охоплює вимоги до сертифікації та її сферу, опис процесу оцінювання, права заявника, обов’язки сертифікованої особи і розмір плати за сертифікацію.

ОСП пропонує заявнику, який прагне отримати сертифікат, заповнити та підписати заявку, яка містить інформацію:

a) прізвище, ім’я та по-батькові; адреса та інші відомості, необхідні згідно схеми сертифікації;

b) сфера бажаної сертифікації;

c) заява про те, що заявник згоден виконувати вимоги сертифікації та надавати будь-яку інформацію, необхідну для оцінювання;

d) будь-яка додаткова інформація, щоб продемонструвати об’єктивну відповідність з передумовами схеми;

e) повідомлення заявнику про можливість зробити запит на задоволення своїх особливих потреб, у межах розумного.

ОСП розглядає заявку з метою підтвердження того, що заявник відповідає вимогам схеми сертифікації.

Процес оцінки

ОСП застосовує певні методи оцінки та механізми, визначені в схемі сертифікації.

Якщо до схеми сертифікації внесено зміни, які вимагають додаткового оцінювання, ОСП документує та забезпечує вільний доступ без запиту до інформації щодо конкретних методів та механізмів, необхідних для перевірки того, що сертифіковані особи відповідають зміненим вимогам. Для перевірки цього може бути використана повторна сертифікація.

Планування та здійснення оцінки передбачає об’єктивну та систематичну перевірку вимог схеми сертифікації на відповідність документальним даним для підтвердження відповідності кандидатів.

Відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 17024:2012 та з урахуванням вимог інших відповідних документів, ОСП визначає критерії для оцінки компетентності претендента. ОСП перевіряє методи оцінки кандидатів з метою підтвердження об’єктивності та чинності оцінки.

Орган з сертифікації перевіряє та надає спеціальні послуги за умови не порушення цілісності оцінки та дотримання вимог національного законодавства

Процесс проведення екзаменів

Екзамени проводяться для оцінки компетентності у відповідності до схеми сертифікації за допомогою письмових, усних, практичних, спостережних чи інших засобів. Метою розробки вимог до проведення екзаменів є забезпечення об’єктивності результатів окремих результатів екзаменів (по змісту та складності), а також чинності остаточного рішення.

Орган з сертифікації розробив інструкцію для належного проведення екзаменів (І-9.3-01 Інструкція щодо проведення екзаменів) відповідно до вимог «Настанови щодо сертифікації персоналу. Сертифікація фахівців лабораторій ветеринарної та фітосанітарної служби». Критерії умов для проведення екзаменів розроблені, задокументовані та перевірені.

ОСП розробив та ввів в дію методики та процедури отримання та зберігання статистичних даних для повторного підтвердження, через певні часові інтервали, об’єктивності, чинності та надійності кожного проведеного екзамену та перевірки усунення виявлених недоліків.

Всі оціночні дані (передумови, умови й інші вимоги) реєструються у встановленому порядку або документально підтверджуються, і демонструють, що вони засновані на даних та/або експертних думках, пов’язаних із сертифікацією за схемою.

Рішення щодо сертифікації

Інформація, зібрана у процесі сертифікації, є достатньою:

a) для прийняття рішення ОСП щодо сертифікації;

b) для надання документальної інформації щодо кандидатів у випадку, наприклад, подачі скарги чи судового оскарження прийнятого рішення.

Рішення щодо надання, присвоєння, повторного проведення, розширення чи скорочення результатів, призупинення чинності або відкликання оцінки не можуть прийматися зовнішніми компаніями. ОСП обмежує своє рішення щодо сертифікації питаннями, передбаченими вимогами схеми сертифікації.

Рішення щодо сертифікації приймається виключно ОСП на основі інформації, отриманої у процесі сертифікації.

Рішення про сертифікацію приймається за умови виконання всіх сертифікаційних вимог.

Сертифікати включають наступну інформацію:

a) прізвище, ім’я та по-батькові сертифікованої особи;

b) ідентифікаційний номер;

c) назва органу з сертифікації;

d) посилання на схему сертифікації, стандарт або інші відповідні документи із зазначенням дати їх видачі;

e) діапазон сертифікації, включаючи умови надання чинності та обмеження;

f) дата видачі та термін дії сертифікату.

 

Призупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації

ОСП розробив та затвердив політику та процедури для призупинення дії чи відкликання сертифікату.

Якщо неможливо усунути недоліки, які привели до призупинення дії сертифікату на визначений ОСП термін, то ОСП має право відкликати або обмежити повноваження, надані сертифікатом.

ОСП укладає договори з сертифікованою особою, який унеможливлює використання сертифікату такою особою на період призупинення його дії або після його відкликання.

Процес повторної сертифікації

Під час проведення повторної сертифікації ОСП підтверджує компетентність сертифікованої особи та її відповідність вимогам схеми сертифікації.

Період повторної сертифікації визначається вимогами схеми. Обґрунтування періоду повторної сертифікації включає:

a) регуляторні вимоги;

b) зміни, внесені до нормативних документів;

c) зміни, внесені до схеми сертифікації;

d) інформацію про стан та особливості галузі, у якій функціонує сертифікована особа;

e) ризики, які виникають внаслідок некомпетентності особи;

f) останні технологічні зміни та зміни вимог до сертифікованих осіб;

g) вимоги зацікавлених осіб;

h) частоту та зміст наглядової діяльності у відповідності до схеми сертифікації.

Вибрані заходи повторної сертифікації повинні забезпечити об’єктивну оцінку для підтвердження компетентності сертифікованої особи.

У відповідності до схеми сертифікації при проведення повторної сертифікації враховуються наступні чинники:

a) результати оцінки, проведеної на робочому місці;

b) професійний розвиток;

c) структуровані співбесіди;

d) підтвердження безперервної задовільної роботи та отриманого досвіду;

e) результати екзамену.

На верх