Academic Council

Склад

Вченої ради ДНКІБШМ

1.Голова: Головко А.М. – доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, директор інституту;

2. Заступник голови: Клестова З.С. – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи;

3. Вчений секретар: Напненко О.О. – кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач Національного центру штамів мікроорганізмів.

Члени ради:

4. Бабкін М. В. – кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з  наукового супроводу виробництва та обігу ВІП, завідувач відділу біотехнології і контролю якості вірусних препаратів;

5. Абрамов А.В. – кандидат ветеринарних наук, заступник директора з питань акредитації та забезпечення системи якості;

6. Чумаченко В.В. – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору науково-інформаційного забезпечення, стандартизації та патентно-ліцензійних досліджень;

7. Коваленко В.Л.   доктор ветеринарних наук, завідувач сектору розробки нормативно-правової бази з питань біобезпеки 

8. Вороніна А.К. - кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії імуноферментного аналізу, імунних сироваток, противірусних факторів та алергенів

9. Пінчук Н.Г. кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу стандартизації бактеріологічних досліджень і контролю якості ВІП;

10. Романенко О.А. – кандидат ветеринарних наук, завідувач лабораторії по вивченню сказу тварин;

11. Дерябін О.М. – завідувач відділу молекулярної біології;

12. Гордієнко О.І. - кандидат сільськогосподарських наук, завідувача сектору з розробки технологій культивування та довготривалого зберігання мікроорганізмів НЦШМ

13. Ташута С.Г. – кандидат ветиеринарних наук, завідувач сектору підтримання культур клітин

14. Ушкалов В.О. доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, директор Лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України.

15. Родіна Я.А. завідувач сектору імуно-ферментного аналізу, голова профспілки інституту.

16. Ватліцова О.С. – кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії стандартизації і контролю ВІЗ,

 

Вчений секретар

канд.вет.наук                                                    О.О. Напненко