СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ), КОНФЕРЕНЦІЇ ДНКІБШМ У 2014 РОЦІ

 

1. З 27 по 31 січня 2014 року заступник директора ДНКІБШМ      (Ушкалов В.О.), за сприяння УНТЦ, для визначення спільних науково-дослідних робіт перебував у Республіці Казахстан (м. Астана – Державний Комітет ветеринарного контролю і нагляду).

У результаті перебування в місті Астана (Казахстан) були проведені зустрічі зі співробітниками Комітету ветеринарного контролю інагляду Міністерства сільського господарства Республіки Казахстан, а саме:

– директором Центральної філії Регіональної ветеринарної лабораторії Комітету ветеринарного контролю і нагляду;

– керівником Керування безпеки харчової продукції Комітету ветеринарного контролю і нагляду;

– керівником Керування біологічної безпеки Комітету ветеринарного контролю і нагляду;

– керівником Управління аналізу ризику й прогнозування поширення хвороб тварин Комітету ветеринарного контролю і нагляду.

Ушкаловим В.О. була представлена інформація про Інститут. Передано інформаційні матеріали про ДНКІБШМ, а також передана інформація про продукцію (біологічні стандарти), що є в наявності і яку Інститут може запропонувати для використання в роботі діагностичних лабораторій Казахстану, а  також препарати для діагностики й специфічної профілактики особливо небезпечних хвороб тварин, розроблені в Інституті в попередні роки (ньюкаслської хвороби, лістеріозу, сибірки, сказу, туберкульозу, сальмонельозу, емкару тощо).

У Регіональній ветеринарній лабораторії Комітету ветеринарного контролю і нагляду з директором обговорили можливості поставок для потреб діагностичної служби Казахстану розробок Інституту.

Обговорили з позитивним результатом можливості спрощеної реєстрації розроблених в Інституті засобів діагностики й специфічної профілактики інфекційних захворювань.

Передано матеріали про планові обсяги державних закупівель засобів діагностики й захисту тварин у Республіці Казахстан.

 

2. 4 лютого 2014 року в ДНКІБШМ відбулась зустріч з представниками посольства Республіки Куба стосовно питань ветеринарної медицини.

 

3. 10 лютого 2014 року в ДНКІБШМ був проведений семінар-навчання (підвищення кваліфікації) для: 57 державних інспекторів ветеринарної медицини – начальників та спеціалістів відділів держветінспекції Головних управлінь ветеринарної медицини в областях і АР Крим, управлінь ветеринарної медицини в районах і містах України, та 13 лікарів ветеринарної медицини за напрямом: лікування дрібних тварин, за наступними темами:

 

4. З 10по 14лютого2014року співробітникиДНКІБШМ (Блоцька О.Ф.,Войта О.С.), за сприяння УНТЦ– в рамках виконання проекту Р–5859,приймали участь упроведенні виставки ветеринарної медицини «Від бачення до продукту» (Німеччина, м. Берлін).

  

5. З 10 по 14лютого2014року директорДНКІБШМ (Головко А.М.)приймав участь у конференції по сальмонельозу(Італія, м. Болонья).

 

6. 20 лютого 2014 року в ДНКІБШМ був проведений семінар-навчання (підвищення кваліфікації) для: 57 державних інспекторів ветеринарної медицини – начальників та спеціалістів відділів держветінспекції Головних управлінь ветеринарної медицини в областях і АР Крим, управлінь ветеринарної медицини в районах і містах України, та 18 завідувачів і провідних лікарів-вірусологів вірусологічних відділів державних лабораторій ветеринарної медицини в областях України за наступними темами:

 

7. З 21 по 26 лютого 2014 року співробітники ДНКІБШМ (Головко А.М., Ушкалов В.О., Виговська Л.М., Блоцька О.Ф., Войта О.С.), за сприяння УНТЦ – в рамках виконання проекту Р–5859, приймали участь у Міжнародній сільськогосподарській виставці SIA–2014 (Франція, м. Париж).

 

8. 14 березня 2014 року в ДНКІБШМ був проведений семінар-навчання (підвищення кваліфікації) для 40 державних інспекторів ветеринарної медицини – начальників та спеціалістів відділів забезпечення протиепізоотичної роботи Головних управлінь ветеринарної медицини в областях, управлінь ветеринарної медицини в районах і містах України за наступними темами:

 

9. 19 березня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.890.01 у ДНКІБШМ відбувся захист дисертації Романенка Олега Анатолійовича на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наукза спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на тему: «Система стандартизації та контролю методів лабораторної діагностики і засобів специфічної профілактики сказу».

 

10. 19 березня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 26.890.01 у ДНКІБШМ відбувся захист дисертації Войти Ольги Сергіївнина здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наукза спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на тему: «Додаткові критерії нешкідливості хімічних компонентів імунобіологічних засобів (експериментальне обґрунтування на моделі вакцин проти пастерельозу кролів)».

 

11. 20 березня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.890.01 у ДНКІБШМ відбувся захист дисертації Ковтун Вікторії Анатоліївнина здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наукза спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на тему: «Розробка засобів індикації та ідентифікації лістерій».

12. 20 березня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.890.01 у ДНКІБШМ відбувся захист дисертації Колеснікової Катерини Юріївнина здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наукза спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на тему: «Поживні середовища з гідролізатів морських гідробіонтів та їх ефективність».

 

13. 21 березня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 26.890.01 у ДНКІБШМ відбувся захист дисертації Белендик Інни Валентинівнина здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наукза спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на тему: «Лабораторна діагностика абортів у кобил, викликаних вірусом EHV-1».

 

14. 21 березня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.890.01 у ДНКІБШМ відбувся захист дисертації Ложкіної Олени Валеріївнина здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наукза спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія на тему: «Розроблення системи лабораторної діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби в Україні».

 

15. З 23 по 28 березня2014року заступник директораДНКІБШМ (Клестова З.С.), за сприяння УНТЦ, приймала участь уМіжнародному тренінгу та Міжнародній конференції Асоціації з біобезпеки – наукова доповідь (Грузія, м. Тбілісі).

 

16. З 24 по 28 березня 2014 року співробітники ДНКІБШМ (Блоцька О.Ф., Войта О.С., Дерябін О.М.), за сприяння УНТЦ – в рамках виконання проекту Р–5859, приймали участь у виставці Vetme2014 (ОАЕ, м. Дубай).

 

17. 28 березня 2014 року в ДНКІБШМ був проведений семінар-навчання (підвищення кваліфікації) для 38 державних інспекторів ветеринарної медицини – начальників та спеціалістів відділів забезпечення протиепізоотичної роботи Головних управлінь ветеринарної медицини в областях, управлінь ветеринарної медицини в районах і містах України за наступними темами:

 

18. З 27 по 31 березня 2014 року директор та заступник директора ДНКІБШМ (Головко А.М., Ушкалов В.О.), за сприяння УНТЦ, приймали участь у Міжнародній виставці «Agro-Expo-Portugal» (Португалія, м. Брага).

 

19. З 31 березня по 5 квітня 2014 року співробітники ДНКІБШМ  (Бабкін М.В., Блоцька О.Ф.), за сприяння УНТЦ – в рамках виконання проекту Р–5859, приймали участь у виставці «Analityca2014» (Німеччина,   м. Мюнхен).

 

20. 3 квітня 2014 року наукова бібліотека ДНКІБШМ провела науково-практичний семінар щодо інформаційного пошуку та оформлення бібліографічних даних до дисертацій, звітів, методичних рекомендацій, статей за наступною програмою:

 

21. 9 квітня 2014 року в ДНКІБШМ був проведений семінар-навчання (підвищення кваліфікації) для 29 державних інспекторів ветеринарної медицини – начальників і заступників начальників регіональних служб, начальників пунктів Регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті за наступними темами:

 

22. 24 квітня 2014 року в ДНКІБШМ, відповідно до погодженого з Держветфітослужбою України плану роботиІнституту, відбулась нарада для 16 представників підприємств, установ та організацій, що розробляють та виготовляють ВІЗ, за темою: «ІННОВАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БІОПРОМИСЛОВОСТІ».

 

ПЛАН НАРАДИ

«ІННОВАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ БІОПРОМИСЛОВОСТІ»

1000-1020

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА  ВІЗ

1000-1010

Вступне слово, директор ДНКІБШМ, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Головко А.М.

1010-1020

Вступне слово, заступник директора Департаменту ветеринарної медицини Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Мороз Д.А.

1020-1025

Директор, Державне підприємство «Сумська біофабрика»

1025-1030

Директор, Державне підприємство «Херсонська біологічна фабрика»

1035-1040

Директор, Державне підприємство «Дніпропетровська біофабрика»

1040-1045

Генеральний директор корпорації «Укрзооветпромпостач»

1045-1050

Директор ТОВ «Біотестлабгруп»

1050-1055

Директор ТОВ «УКРВЕТПРОМПОСТАЧ»

ОБГОВОРЕННЯ

1100-1200

ЗАКІНЧЕНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ВІЗ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

1100-1115

Директор ННЦ «ІЕКВМ», академік НААН Стегній Б.Т.

1115-1130

Директор ІВМ НААН, д.вет.н. Ничик С.А.

1130-1145

Директор ІТ НААН, д.с.-х.н. Іонов І.А.

1145-1200

Директор ІСГМ НААН, д.с.-х.н. Волкогон В.В.

1200-1230

КАВА-БРЕЙК

1230-1330

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙ У ВЕТЕРИНАРНІЙ БІОТЕХНОЛОГІЇ

 

Академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку НААН, член-кореспондент НААН Володін С.А.

1330-1400

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО, директор ДНКІБШМ, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Головко А.М.

 

23. 6 травня 2014 року Рада молодих вчених ДНКІБШМ провела семінар за темою: «Використання спільного інтернет-ресурсу для розміщення і обговорення актуальних питань».

 

24. 20 травня 2014 року в ДНКІБШМ, відповідно до погодженого з Держветфітослужбою України плану роботи Інституту на 2014 рік, за участі представників Держветфітослужби Українита асоціації «Ветпромспілка» відбулась нарада для 2 директорів державних підприємств України та  1 директора приватного підприємства України, що виготовляють ВІЗ, та  4 директорів представництв в Україні закордонних компаній за темою: «Зміни у рекомендаціях Європейської Фармакопеї щодо видалення/перейменування тесту серійного контролю нешкідливості ветеринарних вакцин на цільових видах тварин».

 

25. 22 травня 2014 року в ДНКІБШМ був проведений семінар-навчання (підвищення кваліфікації) для 35 державних інспекторів ветеринарної медицини – заступників начальників Головних управлінь ветеринарної медицини в областях, управлінь ветеринарної медицини в районах і містах України за наступними темами:

 

26. 22 травня 2014 року директор та заступник директора ДНКІБШМ (Головко А.М., Ушкалов В.О.) приймали участь у засіданні асоціації «Ветпромспілка» з розгляду проблем реєстрації та обігу ветеринарних препаратів і кормових добавок в Україні.   

 

27. З 28 по 29 травня 2014 року співробітники ДНКІБШМ (Ушкалов В.О., Клестова З.С., Блоцька О.Ф., Годовський О.В., Виговська Л.М., Войта О.С.), за сприяння УНТЦ, приймали участь у семінарі «Інновації в Україні: Уроки та рекомендації для наукового та освітнього лідерства в Україні» (НТУУ «КПІ», м. Київ).

 

28. 29травня 2014 року в ДНКІБШМ був проведений семінар-навчання (підвищення кваліфікації) для 45 державних інспекторів ветеринарної медицини – начальників Головних управлінь ветеринарної медицини в областях, управлінь ветеринарної медицини в районах і містах України за наступними темами:

 

29. З 2 червня по 3 липня 2014 року завідувач відділу ДНКІБШМ (Чумаченко В.В.) був головою ДЕК (незаразні хвороби тварин) факультету ветеринарної медицини НУБіП України (ОКР «Бакалавр», напрям підготовки 6.110101 «Ветеринарна медицина», ОКР «Магістр», напрям підготовки 8.11010101 «Ветеринарна медицина»).

30. 2 липня 2014 року заступник директора ДНКІБШМ (Клестова З.С.) приймала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві» з доповіддю «Виявлення нових резервуарів збудників зоонозів –один із шляхів зміцнення біобезпеки ветеринарної медицини України» (м. Київ).

31. 3 липня 2014 року наукова бібліотека ДНКІБШМ провела науково-практичне заняття в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського.

32. 10 липня 2014 року в ДНКІБШМ, за участю представників Держветфітослужби України, бізнесу та Європейської Бізнес Асоціації, була проведена нарада з метою обговорення змін до наказу Державного комітету ветеринарної медицини від 14 липня 2008 року № 133 «Про затвердження форм заяв, переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування».

33.  З 11по 18 липня 2014 року заступник директора ДНКІБШМ   (Клестова З.С.), за сприяння УНТЦ, приймала участь у 18-й Європейській конференції з біоенергетики – EBEC2014 з науковою доповіддю (Португалія, м. Лісабон).

34. З 11 по 14 серпня 2014 року співробітники ДНКІБШМ  (Чумаченко В.В., Пінчук Н.Г.) приймали участь (презентації) у роботі Всеукраїнського семінару на тему: «Хвороби птиці бактеріальної етіології. Програми державного ветеринарно-санітарного контролю сальмонельозу птиці в птахогосподарствах України на 2014–2018 роки» (м. Черкаси).

35. З 25 по 28 серпня 2014 року співробітники ДНКІБШМ (Головко А.М., Романенко О.А.) приймали участь у вивченні умов виробництва та контролю ВІЗ (MSD Animal Health, Австрія, м. Відень).

36.З 24 по 28 серпня 2014 року заступник директора ДНКІБШМ   (Клестова З.С.), за сприяння УНТЦ, приймала участь у Міжнародній конференції «9th World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences (WC9)» (Чеська Республіка, м. Прага).

37.З 28 по 29 серпня 2014 року заступник директора ДНКІБШМ   (Клестова З.С.), за сприяння УНТЦ, приймала участь у практичному тренінгу «WC 9 Practical Training Course on Alternative Methods: Skin and Eye In Vitro Toxi­city» (Чеська Республіка, м. Прага).

38. З 15 по 17 вересня 2014 року директор ДНКІБШМ (Головко А.М.) приймав участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Транскордонні емерджентні інфекційні хвороби тварин: ризики, створення систем контролю та актуальні проблеми біологічної безпеки» (15–19 вересня 2014 р., м. Одеса).

39. 25 вересня 2014 року в ДНКІБШМ був проведений семінар-навчання (підвищення кваліфікації) для 44 державних інспекторів ветеринарної медицини – начальників управлінь ветеринарної медицини в районах і містах України за наступними темами:

40. 25 вересня 2014 року директор ДНКІБШМ (Головко А.М.) приймав участь у роботі спільного засідання секцій Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини (ДНДКІВПіКД, м. Львів).

41. З 2 по 3 жовтня 2014 року співробітник ДНКІБШМ (Напненко О.О.) приймав участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини» (Інститут біології тварин НААН, м. Львів).

42. З 4 по 6 жовтня2014 року директор та заступник директора ДНКІБШМ (Головко А.М., Клестова З.С.) приймали участь у Міжнародному семінарі (РНБО) «Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні» (м. Київ) з доповідями: