Відділ молекулярної біології є структурним підрозділом Державного науково-контрольного інституту біотехнології i штамів мікроорганізмів, основною діяльністю якого є наукові та методичні розробки з питань біотехнології та контролю якості ветеринарних імунобіологічних засобів (ВІЗ).

Робота відділу спрямована на проведення досліджень, пов'язаних з контролем якості та реєстрацію ВІЗ, розробкою міжнародних стандартів i засобів діагностики та впровадження їх у практику ветеринарної медицини.

Завідує відділом Дерябін Олег Миколайович.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складі відділу плідно працює 10 наукових співробітників.

У складі відділу функціонують такі сектори:

Для проведення наукової роботи відділ забезпечений обладнанням передових фірм, необхідним для постановки полімеразної ланцюгової реакції, імуноферментного аналізу,електронної мікроскопії, фізико-хімічних досліджень. 

Фото 1. Обладнання для ПЛР. Ампліфікатор

Фото 2. Електронний мікроскоп

Фото 3. Обладнання для ІФА

 

Фото 4. Обладнання для фізико-хімічних досліджень. Спектрофотометр

Напрямки роботи:

 1. Розробка тест-систем на основі полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР);
 2. Контроль якості ВІЗ молекулярно-біологічними методами;
 3. Реєстрація та перереєстрація ВІЗ;
 4. Проведення комісійних випробувань тест-систем на основі ПЛР та імуноферментного аналізу з метою їх подальшої реєстрації в Україні;
 5. Розробка стандартних панелей сироваток для контролю якості ВІЗ;
 6. Визначення залишкових кількостей хімічних компонентів у складі ВІЗ;
 7. Пошукові науково-дослідні роботи;

Мета роботи: Виходячи з наведених напрямків роботи основною метою і завданнями лабораторії є впровадження сучасних аналітичних та молекулярно-біологічних методів досліджень у практику контролю якості ВІЗ та детекції збудників захворювань тварин.

РОЗРОБКИ ВІДДІЛУ Співробітниками сектору молекулярної біології та імунохімії розроблено наступні тест-ситеми ідентифікації мікроорганізмів методом ПЛР:

У секторі імуно-ферментного аналізу розроблені та зареєстровані панелі сироваток для контролю біологічних засобів:

 1. Стандартний набір позитивних та негативних сироваток до вірусу лейкозу ВРХ;
 2. Стандартний набір бруцельоз позитивних та негативних сироваток.

Відділом було розроблено наступні державні стандарти:

 1. «ДСТУ Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Основні вимоги та поняття.»
 2. «ДСТУ Молекулярна діагностика. Полімеразна ланцюгова реакція. Терміни та визначення понять»
 3. «ДСТУ Молекулярна діагностика. Методи відбирання, зберігання, та транспортування матеріалу для проведення полімеразної ланцюгової реакції.»
 4. «ДСТУ Молекулярна діагностика. Методи та вимоги для підготовки клінічного матеріалу для проведення полімеразної ланцюгової реакції»
 5. «ДСТУ Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Виконання досліджень тепловими циклами.»
 6. «Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Вимоги для підготовки проб для якісного визначення»
 7. «Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Вимоги для проведення ампліфікації та визначення якісними методами»
 8. «ДСТУ Ветеринарні імунобіологічні препарати. Методи визначення залишкової кількості формальдегіду»
 9. «ДСТУ Ветеринарні імунобіологічні препарати. Методи визначення залишкової кількості фенолу».