Сектор науково-технічної експертизи та організації випробувань віп

Сектор науково-аналітичного забезпечення реєстрації віз та експертизи досьє

Сектор розробки нормативно-правової бази з питань біобезпеки

Основною діяльністю Сектору є розробка нормативних документів, що регламентують основні принципи безпечної роботи в дослідницьких, діагностичних, виробничих лабораторіях, на біопідприємствах, у тваринницьких господарствах, колекціях мікроорганізмів.

Завідує сектором - доктор ветеринарних наук, професор ‒ Коваленко Вячеслав Леонідович

В основі політики Сектору є дотримання та формування принципу: «біобезпека є результатом зниження ризиків до прийнятного рівня». Тому Сектор працює у трьох напрямках: оцінка біоризиків, розробка і впровадження засобів і заходів з їх мінімізації та постійна якісна перевірка ефективності запропонованих рішень.

Сектор приймає участь у наукових дослідженнях Інституту, сприяє їм якісно вирішувати проблеми в сфері управління ризиками не тільки під час роботи об’єктів та лабораторій, але й бере участь у проектуванні, контролю виробництва та обігу ВІЗ, ремонтних роботах та підтриманні належних режимів біозахисту та біобезпеки.

Сектор сприяє розробці міжнародних наукових проектів в галузі біобезпеки, контролю за особливо небезпечними інфекціями тварин та їх попередженню. А також, приймає участь у розробці нових нормативно-законодавчих документів та удосконаленню існуючих, зокрема, при завезенні в Україну і вивезенні штамів мікроорганізмів, токсинів, отрут тваринного та рослинного походження, які використовуються для потреб ветеринарної медицини та науки, згідно міжнародних рекомендацій.