ВІДДІЛ БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВІЗ

 
 

ВІДДІЛ БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВІЗ Є НАУКОВО-КОНТРОЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛОМ ДНКІБШМ, СТВОРЕНИМ У КВІТНІ 2001 РОКУ.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ − КАНДИДАТ ВЕТЕРИНАРНИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК  

ПІНЧУК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

У межах Державного комітету по стандартизації, метрології та сертифікації України (Держстандарт України) проведена акредитація відділу; отримано дозвіл від Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві щодо відповідності приміщень відділу вимогам санітарних норм і правил для роботи з мікроорганізмами ІІ-ІV груп патогенності для людини при проведенні науково-дослідних робіт;  створено Випробувальний центр ДНКІБШМ і отримано атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO∕IEC 17025:2006 за № 2H1200

Основними завданнями відділу є:

 

У відділі працює 13 наукових співробітників, з яких − 3 кандидати  наук. Співробітники відділу проводять науково-дослідні роботи з використанням сучасних методів та методик досліджень, для проведення яких забезпечені відповідними площами, необхідними матеріалами та обладнанням.

 

У СКЛАДІ ВІДДІЛУ ФУНКЦІОНУЮТЬ:

Сектор стандартизації і контролю якості ВІЗ

Завідує сектором кандидат біологічних наук Акименко Лариса Іванівна.

Співробітники сектору проводять дослідження ветеринарних імунобіологічних засобів за показниками якості на відповідність вимогам чинної нормативної документації;  культивування, вивчення властивостей та довготермінове зберігання у високоактивному стані виробничих та контрольних штамів бактерій, що використовуються для виробництва вітчизняних препаратів та контролювання якості як вітчизняних, так і імпортних біопрепаратів, що проходять процедуру реєстрації та перереєстрації в Україні; розробку засобів і методів стандартизації ветеринарних імунобіологічних препаратів; розробку та впровадження в практику ветеринарної медицини засобів стандартизації мікробіологічних досліджень.

 

 

Дослідження ВІЗ за показником якості «контамінація бактеріальною і грибною мікрофлорою» згідно ДСТУ 4483:2005:
Препарати ветеринарні імунобіологічні.
Методи визначення бактеріальної і грибної контамінації

Визначення біологічної активності туберкуліну на морських свинках з використанням стандартного зразку туберкуліну ППД для ссавців

 

Сектор  вивчення та контролювання особливо небезпечних інфекцій

Завідує сектором науковий співробітник Кисельова Тетяна Федорівна.

Співробітники сектору проводять дослідження ветеринарних імунобіологічних засобів проти сибірки тварин за показниками якості на відповідність вимогам чинної нормативної документації; підтримання, зберігання та вивчення основних біологічних властивостей збудника сибірки;  підтримання, зберігання та вивчення основних біологічних властивостей збудників особливо небезпечних інфекцій.

Сектор підтримання еталонних культур мікроорганізмів

Завідує сектором науковий співробітник Пустовіт Надія Анатоліївна.

Співробітники сектору проводять розробку стандартних зразків для контролювання якості біологічних препаратів, нових прописів живильних середовищ тощо; займаються розробкою еталонних зразків мікроорганізмів для визначення активності протимікробних препаратів та їх залишкових кількостей в сировині та продукції тваринного походження; розробка й гармонізація нормативно-законодавчої документації до міжнародно узгоджених стандартів в галузі ветеринарної медицини щодо забезпечення якості та достовірності проведення мікробіологічних досліджень; розробка та забезпечення установ ветеринарної медицини сучасними, якісними та безпечними засобами стандартизації мікробіологічних досліджень.

Сектор виготовлення та бактеріологічного контролю якості  поживних середовищ

Завідує сектором науковий співробітник Тиндик Володимир Сергійович

 

Дослідження ростових властивостей поживних середовищ з використанням еталонних культур мікроорганізмів

 

Дослідження ростових властивостей поживних середовищ з використанням еталонних культур мікроорганізмів

Більшість працівників відділу має стаж роботи у ветеринарній мікробіології не менше 10 років. З 1992 року в інституті працює Кисельова Т.Ф., з 1993 року - Семко К.Р.

Успішно працюють над науковими темами, актуальними для ветеринарної біотехнології, пошукачі наукових ступенів - молоді вчені відділу.

“Поживне середовище для культивування штаму збудника бешихи свиней Erysipelothrix rhuisipathie (Золота медаль на 5-му Міжнародному салоні винаходів та нових технологій “Новий час” 24-28 вересня 2009 р;

Переможець Всеукраїнського конкурсу “Винахід-2009” в АР Крим, 20 квітня 2010 р)


ВІДДІЛ БАКТЕРІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВІЗ

АТЕСТАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ